ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH

Trường PT Hermann Gmeiner Đà Lạt

Chúng tôi cam kết tiên phong trong việc tạo dựng một nền giáo dục vì hòa bình, nuôi dưỡng tâm hồn và tôn trọng nhịp độ phát triển tự nhiên của mỗi trẻ.

  • 63 - 65 Hùng Vương - Phường 9 - Thành phố Đà lạt
  • Điện thoại 02633701236 - Hotline 0258 3837366
  • hgs.dalat@sosvietnam.org
Xem chi tiết >>